* Nieuwsbrief augustus 2022 met alle nieuwe activiteiten van 2022


Vereniging Oud - Monnickendam

 

Nieuwsbrief augustus 2022

 

Hierbij bieden wij u de volgende activiteiten aan:

 

Zaterdag 10 september

Open Monumentendag met gratis bezoek aan Waterlandsmuseum de Speeltoren, het oude Stadhuis aan Noordeinde 5 en mogelijkheid van beklimming van de Grote Kerk o.l.v. onze stadsgidsen.  Alles van 11 – 16 uur.

 

Zaterdag 17 septemberDagexcursie naar Brielle

Programma en hoe op te geven zie aan het eind van deze ledenbrief. 

 

Zaterdag 24 septemberBurendag in de Stegh

De Stegh wordt voorzien van andere muur ‘bekleding’ namelijk oud materiaal in de vorm van tekeningen, platen e.d. van Monnickendam van vroeger. 

 

Dinsdag 27 septemberLandschapsvisie voor Waterland Oost

Deze visie is 3 jaar geleden in opdracht van en in samenwerking met de Provincie Noord-Holland gemaakt. Onderzocht zijn de mogelijkheden om landschap, cultuurhistorie, recreatieve beleving, natuurherstel, tegengaan bodemdaling etc. te combineren. Dit is uitgewerkt in een uitgebreide landschapsanalyse, en uiteindelijke visie.

De lezing wordt gegeven door Vera Geelen , senior projectleider veenlandschappen en klimaat van Staatsbosbeheer.

 

Woensdag 26 Oktober“Eens ging de zee hier tekeer” 

Lezing door Eva Vriend, schrijfster van dit boek over de gevolgen van de afsluitdijk voor de toenmalige inwoners van de plaatsen aan de Zuiderzee. Omroep MAX heeft in samenwerking met Huub Stapel hierover een vierdelige serie vanaf zaterdag 4 juni gegeven op de televisie.

 

Donderdag 24 november “Waterlanders in zeegevechten voor de vrijheid”

Lezing over de deelname van uit Waterland afkomstige kapiteins en andere vlootopvarenden aan de slag op de Zuiderzee in 1573 en de zeeslagen bij Solebay, Schooneveld en Kijkduin in 1672 en 1673.

Lezing door Jaap Haag, historicus en archivaris.  Het bijbehorende boek is te koop bij de lezing voor € 5, maar ook in het Waterlandsmuseum de Speeltoren. 

 

Najaarsexcursie 17 september 2022 naar Vestingstad Brielle

 

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat Brielle op 1 april werd bevrijd door de watergeuzen en  daarmee de eerste stad in de Nederlanden was die bevrijd werd van de Spanjaarden. Gedurende dit gehele jaar zijn allerlei activiteiten in Brielle.

Brielle bezit nog steeds haar stadswallen. De vorm ervan is een ontwerp van de vestingbouwers Willem Paen en Menno van Coehoorn, die voor de Staten van Holland werkten. 

Sinds 1713 is er weinig veranderd, waardoor de Brielse verdedigingswerken tot de belangrijkste vestingwerken van Nederland behoren. De vesting bestaat uit verscheidene bastions, ravelijnen en poorten.

 

Museum

Woensdag 31 augustus. Viering 10-jarig bestaan van het nieuwe museum, open voor bezoekers van 10 tot 13 uur (incl. koffie en taart).  Dan vanaf 16 uur besloten bijeenkomst voor genodigden, nl. (oud) medewerkers van het museum. 

 

RABO Clubsupport

Dit jaar doet onze vereniging mee met RABO-clubsupport.  Alle leden kunnen stemmen op een ruime keuze aan deelnemers.  Elke stem levert de vereniging ca. € 8 op.  Met 1150 leden zou dat een geweldig bedrag zijn!  Overigens zijn er meer verenigingen in Monnickendam die meedoen, waaronder het Waterlandsmuseum de Speeltoren en Stichting IJsschuiten Gouwzee. U heeft dus ruime keuze!

 

Contactgegevens Ver. Oud Monnickendam:

p/a Noordeinde 2-4 1141 AM

bankrekening: NL30 RABO 03428 10 901

info@oudmonnickendam.nl  

Telefoon: 0299-652696 of 0299  652580

 


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder