* Financiƫle gevolgen Coronacrisis

 

Financiële gevolgen Coronacrisis

Wij berichtten u eerder dat de financiële gevolgen voor de Ver Oud Monnickendam en haar werkgroepen en Stichtingen te overzien zijn.  Helaas geldt dit niet helemaal voor het museum de Speeltoren.  Het museum is nu van dinsdag – zondag geopend van 12 tot 16 uur en krijgt dus enige inkomsten. Helaas maar ca. 20% van vorig jaar.  Dit heeft vooral consequenties voor de garantstelling bij het project herinrichting carillonzaal.  Ons museum zal binnenkort een actie starten om de laatste € 25.000 voor deze herinrichting via crowdfunding binnen te krijgen.  Wij hopen dat veel van onze leden hieraan mee willen doen en ruim willen geven.  Mecenas zijn voor het museum: een heerlijk gevoel.

Mocht u nu al een donatie willen doen, dan gaarne op rekeningnummer:

NL10 RABO 03428 94 390 ten name van St. museum de Speeltoren.


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder