* De 2de Lezing op 7 februari over De Slag op de Zuiderzee 1573 wordt verplaatst naar 30 maart

 

Wegens grote belangstelling voor de lezing op 31 januari en de beperkte ruimte (Max. 60 personen) hebben we besloten een 2de lezing te organiseren over de "Slag op de Zuiderzee 1573". Door omstandigheden is Hans Muntjewerff, vrijwillig medewerker van Vereniging Oud Hoorn op het laatste moment verhinderd waardoor wij de 2de lezing over De Slag op de Zuiderzee 1573 moeten verplaatsen naar 30 maart as. in de Lutherse Kerk in het Zuideinde te Monnickendam, aanvang 20:00 uur.

Degene die al hebben gereserveerd, hoeven zich niet opnieuw aan te melden!!

Achtergrondinformatie over de Slag op de Zuiderzee

Na de landing op 1 april 1572 van de Watergeuzen in Den Briel kozen veel steden in Holland prins Willem van Oranje als stadhouder. Amsterdam bleef koning Filips II trouw. Landvoogd Alva probeerde de steden weer onder zijn gezag te krijgen. Plunderend en brandstichtend ging het leger door het land, Naarden werd vermoord. Uiteindelijk lukte het hem met steun van Amsterdam om Haarlem te veroveren, waarna de troepen naar Alkmaar oprukten. In Amsterdam werd door de Spanjaarden een oorlogsvloot uitgerust. Stadhouder Graaf van Bossu was admiraal van deze vloot. De watergeuzen hadden een permanente vloot in de Zuiderzee om de haven van het Spaansgezinde Amsterdam te blokkeren. Vanaf 5 oktober 1573 raakten de beide oorlogsvloten slaags bij Pampus en later verder op de Zuiderzee. Zwaarbewapende Spaanse Oorlogsschepen tegenover kleinere en minder bewapende Geuzenschepen. Dichtbij Hoorn ging de strijd op 11 oktober door, het naar beneden halen van de admiraliteitsvlag uit de mast van het schip van Bossu door geuzenmatroos Jan Haring, dachten de Spaanse schepen te zien als een overgave en ze vluchten terug naar Amsterdam. Jan Haring moest zijn heldendaad met de dood bekopen, maar de Watergeuzen wonnen hiermee de Slag en Bossu belandde in gevangenschap in Hoorn. De steden van West-Friesland en het Noorderkwartier waren vrij van handel en de welvaart nam toe. Amsterdam zou pas in 1578 over gaan naar de Prins.

Dit en de betrokkenheid van de Monnickendammers, waaronder admiraal Cornelis Dircksz (burgemeester van Monnickendam) komen uitgebreid aan de orde in de lezing.

 

 

 


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder