Archief overzicht

10 Sept. 2019 - Monnickendam en de kolonie van weldadigheid

10 Sept. 2019 - Herinneringen 1st helft van de 20st eeuw door Jan Veltrop

06 Mrt. 2017 - Winterverslag 1995-1996

06 Mrt. 2017 - Wie weet nog waar Bellevue stond

06 Mrt. 2017 - Wantoestanden te Monnickendam in het begin van deze eeuw

06 Mrt. 2017 - Waar woonde toch ds. F.J. Domela Nieuwenhuis

06 Mrt. 2017 - Vlijtigste leerling werd schoolhoofd.

06 Mrt. 2017 - Toelichting L. Appel.

06 Mrt. 2017 - Toch weer Napoleon

06 Mrt. 2017 - Tijdsbeeld van een dode stad in de 2e helft van de 19e eeuw

06 Mrt. 2017 - Stadsvroedvrouwen in Monnickendam (1625-1970)

06 Mrt. 2017 - Sloten en grachten in Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Scheepstimmerwerven en zoutketen te Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Scheepstimmerwerven en het kanaal door Waterland

06 Mrt. 2017 - Restauratie stoepen

06 Mrt. 2017 - Rabaskus, soldaat van Antwerpen

06 Mrt. 2017 - Porkenpiek

06 Mrt. 2017 - Pest in Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Over het IJ met Piet Blom

06 Mrt. 2017 - Over een wapen monniken en dammen

06 Mrt. 2017 - Over Artlanders in Waterland

06 Mrt. 2017 - Opschriften der klokken

06 Mrt. 2017 - Klokkenisten in de Speeltoren

06 Mrt. 2017 - Ode aan Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Nogmaals op bezoek in Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Nieuwe masten

06 Mrt. 2017 - Monnickendammer gevelstenen in den vreemde

21 Febr. 2017 - Monnickendam

21 Febr. 2017 - Monnickendam in de Stedenatlas, gerijmd en ongerijmd

21 Febr. 2017 - Metselwerk

21 Febr. 2017 - Korte Beschryvinge der Stad Monnickendam

21 Febr. 2017 - Koggeschip in museum De Speeltoren

21 Febr. 2017 - Joden in Monnickendam

21 Febr. 2017 - Jan Willemsz Groot, coorn - saad- en turfdrager

21 Febr. 2017 - Jaarwedde van Gemeente-ambtenaren en bedienden

21 Febr. 2017 - IJsvereniging Olympia 100 jaar

21 Febr. 2017 - IJsvereniging 100 jaar

21 Febr. 2017 - IJkmeesters van Monnickendam in de 17e en 18e eeuw

21 Febr. 2017 - Hotel Restaurant de Posthoorn 100 jaar

21 Febr. 2017 - Hoe het Lutherde in Monnickendam

21 Febr. 2017 - Historisch overzicht van de Monnickendammer apothekers

09 Febr. 2017 - Historie op de Algemene Begraafplaats

09 Febr. 2017 - Het weeshuis van Monnickendam

09 Febr. 2017 - Het weeshuis van Monnickendam (2)

09 Febr. 2017 - Het wapen van de gemeente Waterland

09 Febr. 2017 - Het sluizenstelsel bij de Noordeinderpoort

09 Febr. 2017 - Het portret van Cornelis Dirckszoon in het voormalig stadhuis

09 Febr. 2017 - Het goud- en zilversmedengilde te Monnickendam van 1705 - 1795

09 Febr. 2017 - Heeft Trijntje Boterkoper haar man vermoord

09 Febr. 2017 - Gewichten uit Monnickendam

09 Febr. 2017 - Gebouw Hulpbetoon.

09 Febr. 2017 - Een togt langs de kusten van de zuiderzee

08 Febr. 2017 - Een nieuwe organist en een nieuw orgel te Monnickendam

08 Febr. 2017 - Een nieuwe bestemming voor de Jan Nieuwenhuijzen Nuts-Kleuterschool

08 Febr. 2017 - Een Monnickendammer die mede grondlegger van een duitse stad werd

08 Febr. 2017 - Een eeuwige droom

08 Febr. 2017 - Drie weeskinderen uit Monnickendam

08 Febr. 2017 - De zeemeermin van Monnickendam

08 Febr. 2017 - De Zarken in Monnickendam

08 Febr. 2017 - De waterschepen van Marken en het recht om ze te bevaren

08 Febr. 2017 - De watermolens aan de Kloosterdijk

08 Febr. 2017 - De vaders en moeders van het weeshuis van Monnickendam (2)

08 Febr. 2017 - De tuin achter het Raadhuis van Monnickendam.

08 Febr. 2017 - De Toren van Ransdorp

08 Febr. 2017 - De Speelwagen

08 Febr. 2017 - De remotie van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente op 11 augustus 1788

08 Febr. 2017 - De muntvondst in de Lisbonsvarder of de gevelsteen die zwerfsteen werd

08 Febr. 2017 - De munkedamer vrou en de munkedamer maecht

08 Febr. 2017 - De Lutherse Gemeente te Monnickendam

08 Febr. 2017 - De linde voor de Grote Kerk.

31 Jan. 2017 - De inhoud van een laat-middeleeuwse welput

31 Jan. 2017 - De geschiedenis van vier apothekers te Monnickendam

31 Jan. 2017 - De geschiedenis van de raadhuizen en de speeltoren

31 Jan. 2017 - De geschiedenis van de aanleg van wagenwegen en trekvaarten

31 Jan. 2017 - De familie Grebber en het VOC-schip Batavia

31 Jan. 2017 - De duivel in de kerk

31 Jan. 2017 - Daar komen de schutters

31 Jan. 2017 - Blaeus worsteling met de Waterlandse steden

31 Jan. 2017 - Beter laat dan nooit

10 Jan. 2017 - De familie Bloem

05 Jan. 2017 - Het Nut in Monnickendam tot en met 1968

05 Jan. 2017 - Monnickendam in de negentiende eeuw

05 Jan. 2017 - Marktbespeling van het Carillon

05 Jan. 2017 - Het wapen van Monnickendam

05 Jan. 2017 - De Waterlandse Tram

05 Jan. 2017 - De eigenaren van de Zeepziederij De Bruijnvis

05 Jan. 2017 - De eerste 50 jaar van het Nut in Monnickendam na de heroprichting

05 Jan. 2017 - Opgraving van een rondeel op de Zuidervesting, aanvulling (1)

05 Jan. 2017 - Opening Posthoorn in hetzelfde jaar als Stoomtramdienst

05 Jan. 2017 - Meisje bleek jongen te zijn

05 Jan. 2017 - Het Eiland archeologisch bekeken

05 Jan. 2017 - Herinneringen aan Simon Buis

05 Jan. 2017 - De sluis in de Middendam te Monnickendam

05 Jan. 2017 - De nieuwe uitleg en de zeepziederijen van Monnickendam

05 Jan. 2017 - De Huismerken in de Grote Kerk

05 Jan. 2017 - Bakkers en brood in Monnickendam, aanvulling (1)

05 Jan. 2017 - Opgraving van een rondeel op de zuidervesting

05 Jan. 2017 - Over het ontstaan van de stad Monnickendam

05 Jan. 2017 - Jacob Reijnders Organist te Munikkendam

05 Jan. 2017 - Het was Johannes Hartman uit Maastricht

05 Jan. 2017 - Geschiedenis van het Departement Monnickendam der Maatschappij tot nut van het algemeen

05 Jan. 2017 - Een kroegentocht in 1769

05 Jan. 2017 - De Krombom

05 Jan. 2017 - Bakkers en brood in Monnickendam

05 Jan. 2017 - Vondsten in een oude woning

05 Jan. 2017 - Hoe noemen wij het verleden?

05 Jan. 2017 - Een ballade van een gehangene

05 Jan. 2017 - Het oude gezicht van Monnickendam

05 Jan. 2017 - Het statiezwaard van Bossu

04 Jan. 2017 - Reactie op Kermis en Tappersnering

04 Jan. 2017 - Passeerde Napoleon Monnickendam?

04 Jan. 2017 - Monnickendammers voeren over de wereldzeeen

04 Jan. 2017 - Kindergedichten

04 Jan. 2017 - Het huisje van Czaar Peter

04 Jan. 2017 - Geen Bokking zo mager of er braadt nog vet uit

04 Jan. 2017 - Een Antwerpenaar die in Monnickendam een talrijk nageslacht naliet

04 Jan. 2017 - De Lapse kust bij Monnickendam

04 Jan. 2017 - Bordje israƫlitische begraafplaats

04 Jan. 2017 - Aanvulling op de geschiedenis van het Pesthuis

04 Jan. 2017 - Onderzoek betreffende de oude straatnaam Kok en padje

04 Jan. 2017 - Hotel Doelen

04 Jan. 2017 - De vergroting van de vrijheid van de stad Monnickendam in 1404

04 Jan. 2017 - De losse vondst

04 Jan. 2017 - De tappersnering

04 Jan. 2017 - De Kermis

04 Jan. 2017 - De afsluiting van de Purmer

04 Jan. 2017 - De man die teveel inleverde

04 Jan. 2017 - Waar t paardje de molensteen in beweging bracht

03 Jan. 2017 - Opgravingen aan de Kerkstraat 49 tot 53

03 Jan. 2017 - Monnik of wildeman

03 Jan. 2017 - De poort naar Overleek

03 Jan. 2017 - Zuiderzeemuseum Enkhuizen

03 Jan. 2017 - Weintje Claasd

03 Jan. 2017 - Wat lijken ze op elkaar

03 Jan. 2017 - Waar de ketel in de voorpui stond

03 Jan. 2017 - De visrokerijen in Monnickendam II

03 Jan. 2017 - Oud versje over een Monnickendams kanon

03 Jan. 2017 - Iets voor de opgravingscommissie

03 Jan. 2017 - Jan Sijmsz of Jan Vogels?

03 Jan. 2017 - De rokerijtjes uit Monnickendam

03 Jan. 2017 - Armenzorg in Monnickendam in de 17e en 18e eeuw

03 Jan. 2017 - Het blijft een raadsel

03 Jan. 2017 - Het portret van een Admiraal in de burgemeesterskamer van Monnickendam

03 Jan. 2017 - Het onderwijs te Monnickendam in vroeger eeuwen

03 Jan. 2017 - de wapenschilderingen van de kooromgang in de Grote Kerk

03 Jan. 2017 - de visrokerijen van Monnickendam

03 Jan. 2017 - Restauratie Speeltoren

03 Jan. 2017 - Journaal wegens het oprichten eener Haringvisscher

03 Jan. 2017 - Handvesten en de privilegie van Monnickendam

03 Jan. 2017 - Wandeling door Monnickendam in 1572

03 Jan. 2017 - Cornelis Claesz Kater

03 Jan. 2017 - Klooster Galilea

03 Jan. 2017 - de prinsgezinde man

03 Jan. 2017 - de Goten

03 Jan. 2017 - Reglement van orde betreffende de Brandspuiten

03 Jan. 2017 - Kerkgeschiedenis van Monnickendam in de 15e eeuw en vooral in de 16e eeuw

12 Dec. 2016 - Plundering 1571

12 Dec. 2016 - Opkomst groei en stagnatie

12 Dec. 2016 - De vaders en moeders van het weeshuis van Monnickendam (3)

12 Dec. 2016 - De vaders en moeders van het weeshuis van Monnickendam (1)

12 Dec. 2016 - Monnickendam en de kolonien van weldadigheid

08 Dec. 2016 - Drieluik over het Gereformeerd kerkelijk leven in Monnickendam

08 Dec. 2016 - Over graven en begraven worden in Monnickendam tot 1830.

08 Dec. 2016 - Trouwen in Monnickendam voor 1811 in historisch perspektief

08 Dec. 2016 - Monnickendam 649 of 650 jaar

24 Nov. 2016 - Drie eeuwen straatverlichting in Monnickendam

24 Nov. 2016 - Monnickendamse gevelstenen

24 Nov. 2016 - Troeters

21 Nov. 2016 - Monnickendamse zeehelden

21 Nov. 2016 - Geschiedenis van pand Kerstraat 12 te Monnickendam

21 Nov. 2016 - Herkomst van houtzaagmolen

21 Nov. 2016 - Geschiedenis van de Monnickendammer Speeltoren, ruiterspel, klokken

27 Sept. 2016 - Over de lakenververij in Monnickendam.

26 Sept. 2016 - Het ontstaan en de geschiedenis van Waterland en Monnickendam

25 Sept. 2016 - Monnickendam en de Maatschappij van Weldadigheid

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder