Archief overzicht

21 Nov. 2019 - Herkomst van de houtzaagmolen

10 Sept. 2019 - Monnickendam en de kolonie van weldadigheid

10 Sept. 2019 - Herinneringen 1st helft van de 20st eeuw door Jan Veltrop

06 Mrt. 2017 - Winterverslag 1995-1996

06 Mrt. 2017 - Wie weet nog waar Bellevue stond

06 Mrt. 2017 - Wantoestanden te Monnickendam in het begin van deze eeuw

06 Mrt. 2017 - Waar woonde toch ds. F.J. Domela Nieuwenhuis

06 Mrt. 2017 - Vlijtigste leerling werd schoolhoofd.

06 Mrt. 2017 - Toelichting L. Appel.

06 Mrt. 2017 - Toch weer Napoleon

06 Mrt. 2017 - Tijdsbeeld van een dode stad in de 2e helft van de 19e eeuw

06 Mrt. 2017 - Stadsvroedvrouwen in Monnickendam (1625-1970)

06 Mrt. 2017 - Sloten en grachten in Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Scheepstimmerwerven en zoutketen te Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Scheepstimmerwerven en het kanaal door Waterland

06 Mrt. 2017 - Restauratie stoepen

06 Mrt. 2017 - Rabaskus, soldaat van Antwerpen

06 Mrt. 2017 - Porkenpiek

06 Mrt. 2017 - Pest in Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Over het IJ met Piet Blom

06 Mrt. 2017 - Over een wapen monniken en dammen

06 Mrt. 2017 - Over Artlanders in Waterland

06 Mrt. 2017 - Opschriften der klokken

06 Mrt. 2017 - Klokkenisten in de Speeltoren

06 Mrt. 2017 - Ode aan Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Nogmaals op bezoek in Monnickendam

06 Mrt. 2017 - Nieuwe masten

06 Mrt. 2017 - Monnickendammer gevelstenen in den vreemde

21 Febr. 2017 - Monnickendam

21 Febr. 2017 - Monnickendam in de Stedenatlas, gerijmd en ongerijmd

21 Febr. 2017 - Metselwerk

21 Febr. 2017 - Korte Beschryvinge der Stad Monnickendam

21 Febr. 2017 - Koggeschip in museum De Speeltoren

21 Febr. 2017 - Joden in Monnickendam

21 Febr. 2017 - Jan Willemsz Groot, coorn - saad- en turfdrager

21 Febr. 2017 - Jaarwedde van Gemeente-ambtenaren en bedienden

21 Febr. 2017 - IJsvereniging Olympia 100 jaar

21 Febr. 2017 - IJsvereniging 100 jaar

21 Febr. 2017 - IJkmeesters van Monnickendam in de 17e en 18e eeuw

21 Febr. 2017 - Hotel Restaurant de Posthoorn 100 jaar

21 Febr. 2017 - Hoe het Lutherde in Monnickendam

21 Febr. 2017 - Historisch overzicht van de Monnickendammer apothekers

09 Febr. 2017 - Historie op de Algemene Begraafplaats

09 Febr. 2017 - Het weeshuis van Monnickendam

09 Febr. 2017 - Het weeshuis van Monnickendam (2)

09 Febr. 2017 - Het wapen van de gemeente Waterland

09 Febr. 2017 - Het sluizenstelsel bij de Noordeinderpoort

09 Febr. 2017 - Het portret van Cornelis Dirckszoon in het voormalig stadhuis

09 Febr. 2017 - Het goud- en zilversmedengilde te Monnickendam van 1705 - 1795

09 Febr. 2017 - Heeft Trijntje Boterkoper haar man vermoord

09 Febr. 2017 - Gewichten uit Monnickendam

09 Febr. 2017 - Gebouw Hulpbetoon.

09 Febr. 2017 - Een togt langs de kusten van de zuiderzee

08 Febr. 2017 - Een nieuwe organist en een nieuw orgel te Monnickendam

08 Febr. 2017 - Een nieuwe bestemming voor de Jan Nieuwenhuijzen Nuts-Kleuterschool

08 Febr. 2017 - Een Monnickendammer die mede grondlegger van een duitse stad werd

08 Febr. 2017 - Een eeuwige droom

08 Febr. 2017 - Drie weeskinderen uit Monnickendam

08 Febr. 2017 - De zeemeermin van Monnickendam

08 Febr. 2017 - De Zarken in Monnickendam

08 Febr. 2017 - De waterschepen van Marken en het recht om ze te bevaren

08 Febr. 2017 - De watermolens aan de Kloosterdijk

08 Febr. 2017 - De vaders en moeders van het weeshuis van Monnickendam (2)

08 Febr. 2017 - De tuin achter het Raadhuis van Monnickendam.

08 Febr. 2017 - De Toren van Ransdorp

08 Febr. 2017 - De Speelwagen

08 Febr. 2017 - De remotie van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente op 11 augustus 1788

08 Febr. 2017 - De muntvondst in de Lisbonsvarder of de gevelsteen die zwerfsteen werd

08 Febr. 2017 - De munkedamer vrou en de munkedamer maecht

08 Febr. 2017 - De Lutherse Gemeente te Monnickendam

08 Febr. 2017 - De linde voor de Grote Kerk.

31 Jan. 2017 - De inhoud van een laat-middeleeuwse welput

31 Jan. 2017 - De geschiedenis van vier apothekers te Monnickendam

31 Jan. 2017 - De geschiedenis van de raadhuizen en de speeltoren

31 Jan. 2017 - De geschiedenis van de aanleg van wagenwegen en trekvaarten

31 Jan. 2017 - De familie Grebber en het VOC-schip Batavia

31 Jan. 2017 - De duivel in de kerk

31 Jan. 2017 - Daar komen de schutters

31 Jan. 2017 - Blaeus worsteling met de Waterlandse steden

31 Jan. 2017 - Beter laat dan nooit

10 Jan. 2017 - De familie Bloem

04 Jan. 2017 - Monnickendammers voeren over de wereldzeeen

03 Jan. 2017 - De visrokerijen in Monnickendam II

03 Jan. 2017 - De rokerijtjes uit Monnickendam

03 Jan. 2017 - de visrokerijen van Monnickendam

21 Nov. 2016 - Monnickendamse zeehelden

25 Sept. 2016 - Monnickendam en de Landbouwkolonien

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder