Over de vereniging Oud Monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse projecten wordt een positieve impuls gegeven.

Daarnaast doet "Oud Monnickendam" onderzoek naar het verleden van de stad, bervordert het verbreiden van historische kennis d.m.v. lezingen en excursies en de uitgave van een jaarboek , dat naast de verslagen van het het afgelopen jaar vele artikelen over de historie van Monnickendam bevat.

De Vereniging "Oud Monnickendam" heeft verder het Museum "De Speeltoren" (thans ondergebracht in een aparte stichting) en de Stichting IJsschuiten Gouwzee (momenteel in het bezit van maar liefst 18 historische ijsschuiten) opgericht en heeft een afdeling stadsgidsen die deskundige rondleidingen door de historische binnenstad verzorgt.

Eenmaal per jaar, in het voorjaar, wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Daarbij legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Wat kunt u verwachten van de Vereniging?
Lezingen
In het voorjaar en het najaar worden er lezingen gehouden over de meest uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de historie van de gemeente Monnickendam.
Rondleidingen
Onder leiding van ervaren gidsen kunt u een rondleiding krijgen door de stad. Zie onder "Rondleidingen" in het hoofdmenu.
Publicaties
waaronder het Jaarverslag, met daarin een verantwoording naar de leden over het gevoerde beleid, alsmede een aantal interessante artikelen over de historie van Monnickendam
Jaarlijkse evenementen
Ieder jaar zijn er een aantal activiteiten waaraan de vereniging haar bijdrage levert, zoals Open Monumentendag en excursies.
"Oud Monnickendam" wil u zoveel mogelijk bij dit alles betrekken om gezamenlijk invloed in de goede richting uit te oefenen. Om als vereniging sterk te staan, hebben wij uw steun dus hard nodig.

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder