Oudheidkundige prijs 'De Monnick'

 ‘DE MONNICK’ - oudheidkundige prijs

In aanmerking voor de prijs kunnen de volgende zaken komen.

Restauraties:         Huis of gebouw; tuin of landschapselement

Voorwerpen:          Schilderij restauratie

Projecten:               Website; studieopdracht; vrijwilligers initiatief.

Personen:               Eigenaar, historicus, ambachtsman,  schrijver, vrijwilliger.

Groepen:                Vereniging

 

Doel van de prijs:

Het bevorderen van de geschiedenis en/of verfraaiing van de stad Monnickendam.

 

Voorwaarden voor de genomineerden:

- De genomineerden restauraties moeten een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding en/of verfraaiing van de stad Monnickendam.

- De genomineerden restauraties moeten zijn afgerond in het jaar voor, of in het jaar van de prijsuitreiking.

- De genomineerden voorwerpen of projecten moeten een bijzondere bijdrage leveren betreffende de historie en/of voor de verfraaiing van de stad Monnickendam.

- De genomineerden voorwerpen of projecten moeten voor een ieder goed toegankelijk zijn.

- De genomineerden personen of groepen moeten zich in het bijzonder hebben ingezet voor de geschiedenis en/of verfraaiing van de stad Monnickendam.

- De genomineerden kunnen jarenlang een goede bijdrage aan Monnickendam hebben gegeven en/of eenmalig een zeer bijzondere bijdrage hebben gedaan.

- De genomineerden hoeven niet in Monnickendam te wonen.

-  De genomineerden mogen geen personen of werkgroepen werkzaam binnen de organisatie van de Vereniging Oud Monnickendam zijn.

 

Nominaties, jury en de uitreiking:

Nominaties kunnen tot 1 mei worden ingediend bij de secretaris van de VOM.

Het bestuur van Oud Monnickendam bepaald in één van haar vergaderingen de winnaar van de prijs.

De prijsuitreiking vind plaats op de jaarvergadering van de VOM.

 

De daadwerkelijke prijs:

Een beeldje (een monnik) van de kunstenares Silvia Bergvelt met plaquette, met oorkonde.

 

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder