Cursus Genealogie voor beginners

Cursus Genealogie voor beginners

Het Waterlands Archief start op vrijdag 7 oktober met de cursus Genealogie voor beginners.

Bent je ook nieuwgierig naar je roots? Heeft je familie bijvoorbeeld altijd al in de regio Waterland gewoond, wat waren hun namen, wat deden zij voor kost, waren zij rijk of juist heel arm. Door onderzoek te doen naar uw familiegeschiedenis komt het verleden op een hele persoonlijke manier tot leven.

In zes lessen leer je een genealogisch onderzoek opzetten en het gebruiken van de basisbronnen voor genealogisch onderzoek: burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken. Daarnaast zijn lessen gewijd aan bronnen betreffende vestiging en vertrek en een kennismaking met notarieel en rechterlijke archieven. In de cursus is met name aandacht voor specifieke, regionale bronnen.  De laatste les is Herman Rijswijk van de Nederlandse Genealogische Vereniging aanwezig om vragen te beantwoorden en krijgt u een rondleiding door de depots van het Waterlands Archief. Tijdens de les geeft de docent uitleg. Omdat veel genealogische bronnen tegenwoordig digitaal beschikbaar zijn krijg je daarnaast opdrachten om te leren zoeken naar genealogische gegevens op internet. 

Tijd: â€‹â€‹vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Data:        â€‹7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december.

Plaats:      â€‹Waterlands Archief,  Wielingenstraat 75 te Purmerend
Kosten:    â€‹€ 65,00 inclusief lesmateriaal

Docenten: â€‹Waterlands Archief en NGV

De cursus wordt gegeven bij het Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 te Purmerend.
Voor de cursussen kun je je tot uiterlijk 7 oktober aanmelden via aanmelden@waterlandsarchief.nl.

 

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder