Genealogie

Hebt u vragen over de geschiedenis van de stad Monnickendam?

Hebt u vragen over voorouders die tussen 1620 en 1920 in de stad hebben gewoond ?

Stuur een mailtje naar de help-desk Monnickendam: caegroot@ziggo.nl

Informatie over de volgende onderwerpen is beschikbaar: 

 1. Geboorte/doop, getuigen, naamgeving (alle kerkelijke gezindten) 
 2. Namen ouders en grootouders 
 3. Ondertrouw/huwelijk 
 4. Kinderen 
 5. Overlijden/begraven 
 6. Lidmaatschap kerk: Gereformeerd 1660-1950, Evangelisch-Luthers, Doopsgezind, Roooms-Katholiek) 
 7. Diakonale ondersteuning (Geref.) kerk tot 1830 
 8. Beroep/functie 
 9. Welstand, economische positie 
 10. Maatschappelijk (leidinggevende) funktie (vroedschap, regent, raadslid etc) 
 11. Kerkelijke functie (ouderling, diaken) 
 12. Behuizing, woonadres (transportregisters) 
 13. Verblijf in het weeshuis (1700-1950) 
 14. Notariele testamenten 
 15. Crimineel gedrag 
 16. Betrokkenheid bij een maatschappelijke vereniging of instelling 
 17. Lidmaatschap van de schutterij 18. Overigen bijzonderheden 
 18. Verwijzing naar de vindplaatsen in het Waterlands archief te Purmerend 
 19. Verwijzing naar lectuur over onderwerpen, genoemd in dit overzicht 

Ds. C.A.E. Groot

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder