Zienswijze VOM

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) GalgerietZIENSWIJZE VAN DE VERENIGING OUD MONNICKENDAM (VOM)

Voor u ligt de zienswijze van de Vereniging Oud Monnickendam. Dit is een reactie op de ruimtelijke uitgangspunten voor een transformatie van het bedrijventerrein Galgeriet tot een gemengd woon- /werkgebied met ruimte voor recreatie en ontspanning zoals beschreven in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) van 11 oktober 2018. We zijn blij te zien dat er een groot aantal zaken die voortkwamen uit de eerder geuite wensen voor de beoogde transformatie, zijn meegenomen in dit SPvE. Desalniettemin zijn er nog verschillende aspecten die wij belangrijk vinden en waarover wij ons zorgen maken.

Bouwhoogte

Wij maken ernstig bezwaar tegen de bouwhoogte met een maximale hoogte van 27 & 24 meter. Wij zijn pertinent tegen het toestaan van een maximale bouwhoogte van 27 & 24 meter op de hieronder aangegeven locatie (de kop van het Galgeriet). De bouwhoogte op deze locatie zou volgens ons maximaal 10 meter hoog mogen zijn. Wij dragen daarvoor de volgende argumenten aan:

De hogere bouwhoogte kan leiden tot een muur” aan de Gouwzee/het Monnickendammer gat. Dit is voor de Vereniging Oud Monnickendam uit esthetisch oogpunt onacceptabel. De maximale bouwhoogte wordt in het SPvE aangegeven ten opzichte van het aanlegniveau dat reeds 2,5 meter boven het waterniveau (NAP) van het Markermeer is. De bouwhoogte ten opzichte van het waterniveau (NAP) is dus 29,5 & 26,5 meter. De vereniging oud Monnickendam ziet dit als een grove aantasting van het fraaie aangezicht van de oude stad van Monnickendam als er dermate hoge bebouwing op deze locatie wordt gerealiseerd. Het historisch stadsgezicht wordt ernstig verstoord met zo'n hoge bebouwing vlak bij de oude binnenhaven.

Onze vereniging stelt voor om de maximale hoogte gelijk te houden aan die van de onlangs verstrekte omgevingsvergunning voor nieuwbouw Lakeland Hotel. Hierbij is de maximale hoogte 11,5 meter. Het aantal woningen dat hierdoor op de kop van het Galgeriet zou komen te verdwijnen, kan ruimschoots goedgemaakt worden door de bouwhoogte direct aan de Waterlandse Zeedijk te verhogen. Dit blijkt uit berekeningen die wij zelf hebben gemaakt.

Bijgaand voegen we een aantal impressies toe van de effecten van de hoge bebouwing op de kop van het Galgeriet.

Ontsluiting structuur en parkeren
In het SPvE is onderstaande tekst opgenomen:

Idealiter ligt de supermarkt zo dicht mogelijk tegen de binnenstad aan: in het zuidwestelijke puntje van Galgeriet, nabij de rotonde. Voorwaarde is wel dat daar een goede (auto)ontsluiting wordt gerealiseerd, die de Waterlandse Zeedijk kruist. De ontsluiting van de supermarkt moet er daarnaast voor zorgen dat de bezoekers (niet alleen van de supermarkt, maar ook voor de binnenstad en een hotel) snel het gebied in en uit kunnen, waardoor de overlast voor bewoners wordt beperkt.

De voorwaarde dat er een goede (auto-)ontsluiting wordt gerealiseerd, wordt hier echter niet nader toegelicht. Tevens is het te verwachten dat er meerdere keren per dagdeel bevoorrading noodzakelijk is voor de diverse functies. Het is niet duidelijk hoe in deze bevoorrading mogelijk voorzien is. Het is niet aannemelijk dat deze verkeersbewegingen via de ontsluiting bij de rotonde zonder ernstige overlast georganiseerd kan worden. De vereniging oud Monnickendam heeft grote zorg over de ontsluiting over de dijk zoals deze nu is aangegeven. Op onderstaande foto is goed zichtbaar dat de dijk nagenoeg tegen de autoweg aan ligt.

In het SPvE is onderstaande tekst opgenomen:

Het te realiseren aantal parkeerplaatsen voldoet aan de door de gemeente gehanteerde parkeernorm. Parkeren wordt grotendeels ondergronds opgevangen. Dit om de straten open en toegankelijk voor mensen te houden. Uitgangspunt hierbij is dat er op straat een parkeernorm van maximaal 0,3 wordt gerealiseerd. De ondergrondse parkeerplekken zijn vooral bedoeld voor bezoekers van de woningen. Bezoekers van de andere functies (supermarkt, horeca, hotel of bezoekers van de binnenstad) moeten ook zoveel mogelijk ondergronds parkeren. Voor hen worden parkeerplekken gerealiseerd in een garage direct onder de supermarkt, nabij de binnenstad.

De Vereniging Oud Monnickendam vindt bovenstaande tekst niet duidelijk en heeft hier daarom diverse vragen over:

  • Wat is de door de gemeente gehanteerde parkeernorm? Moet deze niet aangegeven worden?

  • Hoe wordt de parkeernorm van maximaal 0,3 bovengronds gehandhaafd?

  • Hoe worden de bezoekers van de andere functies (supermarkt, horeca, hotel of bezoekers

    van de binnenstad) gemotiveerd om gebruik te maken van de ondergrondse parkeergarage?

    De openbare ruimte die gecreëerd wordt, refereert aan de binnenstad. Het krijgt een smal, stenig en autoluw karakter

    De Vereniging Oud Monnickendam heeft zorg over de noodzakelijke ontsluiting van de ondergrondse parkeergarage met name hoe deze ingepast gaat worden binnen het bovenstaande uitgangspunt uit het SPvE. Bij de maximale voorgeschreven hellingshoek van 11% voor parkeergarages is er bij een hoogteoverbrugging van 2,5 meter een hellinglengte van 22,5 meter noodzakelijk. Dit is nu niet duidelijk in het SPvE.

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder