Status bezwaarschrift

VOM gaat niet in beroep bij de rechtbank in Haarlem tegen omgevingsplan Galgeriet 2019

 

Op 3 oktober heeft de gemeenteraad het omgevingsplan Galgeriet 2019 goedgekeurd. Tevens heeft de raad gelijktijdig het Beeldkwaliteitsplan Galgeriet  goedgekeurd.

De door onze vereniging ingediende bezwaren (m.n. aantal bouwlagen) zijn niet overgenomen door de raad en van de opmerkingen over de verkeersproblematiek op m.n. de Bernhardlaan en de aansluiting op de N247 wordt gezegd dat deze in een later stadium opgelost zullen worden.

Het beeldkwaliteitsplan is een zeer uitgebreid en zorgvuldig plan dat goede handvaten geeft aan de gekozen architecten om een passend plan te ontwerpen wat Monnickendam waardig zal zijn. We zijn hier zeer tevreden mee omdat aanpassingen opgenomen zijn die voor een deel tegemoet komen aan onze wensen.

Na overleg met de IJsselmeer vereniging (ook indiener van een bezwaarschrift) is door beide partijen besloten om niet in beroep te gaan. 

De belangrijkste overwegingen van ons zijn:

  • De gedetailleerde uitwerking van het beeldkwaliteitsplan geeft ons voldoende vertrouwen dat aan de cultuurhistorische aspecten voldoende aandacht wordt gegeven.
  • We willen niet voor extra vertraging zorgen in het bouwtraject omdat wij over fase 1 van de bouw geen inhoudelijke bezwaren hebben.
  • Daar het bouwplan valt onder de “crisis- en herstelwet” verwachten we niet dat de rechter onze bezwaren zal honoreren omdat er gelegenheid wordt gegeven om deze in een latere fase alsnog aan te passen.
  • We krijgen in het vervolgtraject nog voldoende gelegenheid om verbeteringen in te brengen.
 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder