Najaarsexcursie 17 september 2011

Zaterdagochtend rond acht uur.
Van alle kanten zijn mensen op weg naar het Bolwerk, waar de bus al klaar staat voor de dagreis naar Kampen. Zoals ieder jaar eind september heeft de Vereniging Oud Monnickendam weer een interessant doel uitgezocht. Er is dit jaar blijkbaar niet zo veel animo als voorgaande jaren, slechts één bus is nodig om iedereen te herbergen.
Er is niemand te laat, dus precies om kwart over acht geeft onze chauffeur Elly gas en laten we Monnickendam achter ons. De lucht is grijs en er wordt regen voorspeld. Gelukkig is voor het oosten de weersverwachting iets minder somber. 
De reis gaat vlot en we arriveren wat aan de vroege kant bij restaurant De Vier Jaargetijden waar we van de koffie gaan genieten. Vooral de speciaal voor ons bestelde echte Kamper koek smaakt uitstekend. Tijdens de koffie vertelt de voorzitter ons dat na de stadswandeling de mogelijkheid bestaat om met ex-Monnickendammer Claes Tolman een boottochtje op de IJssel te maken. Er is aardig wat belangstelling voor. 
Als de koffie op is, zet de stoet zich in beweging richting het Stedelijk Museum, sinds 2009 gevestigd in het voormalige stadhuis. Het is maar een paar minuten, dus dat valt mee. 
Onder leiding van gidsen gaan we het museum door. De vaste collectie omvat vier thema's: water - geloof rechtspraak en het Huis van Oranje. In de raadskamer, waar door schout en schepenen al vanaf de Middeleeuwen tot de Franse tijd recht werd gesproken, is het vooral de monumentale zandstenen schouw die de aandacht trekt. Ook het prachtige houtsnijwerk naast de schouw, na een brand in 1543 vervaardigd door de stadstimmerman, is prachtig. Er is één zaal met levensgrote portretten van alle Oranje prinsen, te beginnen met Willem de Zwijger en eindigend met een portret van Beatrix, wat, aldus onze gids, Prins Claus de handen voor de ogen deed slaan, zo lelijk! 
Als we ons genoeg gelaafd hebben aan het verleden, gaan we terug naar De Vier Jaargetijden om ons te laven aan de prima lunch. 
Om half twee melden de gidsen zich voor de stadswandeling. Wij beginnen met een bezoek aan de vroeg gotische Sint Nicolaas of Bovenkerk een gigantisch grote kerk die net als de Grote Kerk in Monnickendam in meerdere bouwfasen tot stand gekomen is. 
Oorspronkelijke stond er een veel kleinere - Romaanse kerk uit de 12e eeuw, waarvan de restanten zich onder de huidige kerk bevinden. Er is een mooie preekstoel van Franse kalksteen en een laat- gotisch hardstenen doopvont. En niet te vergeten het gigantische orgel. 
Na dit bezoek gaan we onder leiding van een VVV gids de stad in. Leuke wandeling, tijdens welke onze gids ons o.a. wijst op de waterkeringen in de zijstraten van de IJsselkade, om genoemde straten bij hoog water af te kunnen sluiten. Dat er ook hier ontevreden burgers zijn, bewijst een bewoonster, die naar ons toeloopt als de gids laat zien dat ook de mensen aan de kade hun maatregelen nemen om het water tegen te houden doormiddel van een te plaatsen balk in de ingang naar de tuin. Ze spuwt haar gal over de gemeente en het Waterschap omdat volgens haar al een paar maal het water dwars door haar huis heen naar de achter gelegen straat liep. De gids voert ons ook nog mee naar een heel smal steegje, waar de uitbollende muren met gemet-selde bogen van muur naar muur voor instorten behoed worden. Na deze wandeling zoeken we de boot van Klaas Tolman op voor een half uurtje varen. Zien we Kampen ook nog een keer vanaf het water. Jammer dat het inmiddels een beetje regent, de IJssel is zo ietwat grauw. Als wij uitstappen staat de volgende groep aspirant varensgezellen al klaar om aan boord te gaan. Na dit avontuur lopen we terug naar De Vier Jaargetijden om nog een kopje koffie te drinken voor we de terugreis aanvaarden. De bus staat al onder stoom vlakbij het restaurant. 
De reis naar huis gaat gepaard met veel regen; hoe dichter bij Monnickendam, hoe harder het regent. 
Op het Bolwerk aangekomen gaat ieder zijn's weegs. Tot ziens allemaal. Met dank aan het bestuur voor de organisatie van deze leuke dag en volgend jaar maar weer. 

September 2011
Nettie Lommers 

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder