Samenstelling bestuur

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat minimaal uit 5 leden (momenteel telt het bestuur 8 leden). Er zal altijd gestreefd worden naar een oneven aantal. 

De bestuursleden worden benoemd middels een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minimaal 10 leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. 

Van het bestuur maken deel uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering aangewezen. Voor het overige worden de functies door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 

De huidige samenstelling van het bestuur is: 

K. Kraak, voorzitter vanaf 2016 , aftredend 2024
Dissel 54, 
1141 ZN Monnickendam 
Tel. 0299 652696 
koert@combiko.nl

V. P. Keesmaat, secretaris vanaf 2006, aftredend 2024
Korhoenlaan 39, 
2104 BG Heemstede  
Tel. 06 81999151  
secretaris@oudmonnickendam.nl

B. van der Kolk, penningmeester vanaf 2008, aftredend 2023
Haringburgwal 8, 
1141 AT Monnickendam 
Tel. 0299 652580 
bertienvanderkolk@hetnet.nl 
Bankrekeningnummer (IBAN): NL30 RABO 03428 10 901 

G. Bont, lid vanaf 1988, aftredend 2025
Noordeinde 55, 
1141 AG Monnickendam 
Tel. 0299 655921 

K. Roos, lid vanaf 1980, aftredend 2025
Zarken 23, 
1141 BK Monnickendam 
Tel. 0299 650964 
k.roos@hetnet.nl 

E. A. M. Willms, lid vanaf 2004 , aftredend 2023
Noordeinde 91, 
1141 AJ Monnickendam 
Tel. 0299 - 652084 
ed@willms.nl

H.G. Reurs, lid vanaf 2016, aftredend 2025
Zonnepad 1, 
1141 SN Monnickendam 
Tel. 0299 654901 
herman.reurs@ziggo.nl

G. Kolkman, lid vanaf 2019, aftredend 2025
Weezenland 7 
1141 BN Monnickendam 
Tel. 0615003811 
gerben_kolkman@hotmail.com  

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder