ANBI informatie

ANBI informatie vereniging Oud Monnickendam
De Vereniging Oud Monnickendam is geregistreerd als een culturele ANBI- instelling. 

Standaard_ANBI-informatie_VOM

Standaard_ANBI-informatie_St._Beheer_Oud_Monnickendam

a. RSIN/fiscaal VOM
nummer.: 815484124

b. Beleidsplan: 
De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Het beleid is erop gericht de doelstellingen te bereiken door: 

  1. het organiseren van lezingen, enz., voorlichtende op het gebied van stedenschoon en geschiedenis van Monnickendam en omgeving;

  2. het beschermen van historisch en architectonisch waardevolle gebouwen en monumenten;

  3. het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende goederen, betrekking hebbende op de historie van Monnickendam;

  4. het verzamelen en uitgeven van gegevens, betreffende de geschiedenis van Monnickendam;

  5. het geven van adviezen en zonodig geldelijke ondersteunen van op haar initiatief opgerichte Stichtingen, zoals Stichting Waterlandmuseum De Speeltoren en de Stichting IJsschuiten Gouwzee;

  6. Via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur ij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse projecten wordt een positieve impuls gegeven,door zitting te nemen in de monumenten- en welstandscommissie Waterland;

  7. Archeologisch onderzoek in geheel Waterland door de werkgroep Archeologische Werkgroep Waterland;

  8. Het interviewen van Monnickendammers voor de vastlegging van verhalen, gebeurtenissen, leef- en werkomstandigheden en andere van historisch belangrijke zaken. 

Tevens geeft de Vereniging Oud Monnickendam een prijs uit in de vorm vorm van De Monnick. Een persoon of meerdere personen of instellingen kunnen in aanmerking komen voor deze prijs indien hij/zij, naar het oordeel van een speciaal daarvoor in leven geroepen commissie, een belangrijke bedrage heeft geleverd aan de doelstellingen van de Vereniging. 

"Oud Monnickendam" wil haar leden en vrijwilligers zoveel mogelijk bij dit alles betrekken om gezamenlijk invloed in de goede richting uit te oefenen. 

c. Beloningsbeleid:
De bestuurders en de vrijwilligers kregen geen beloning in welke vorm dan ook voor de werkzaamheden en inzet voor de Vereniging. 

d. Jaarverslagen:

Het Jaarverslag van de Vereniging Oud Monnickendam 2022 kunt U zien door te clicken op:

Jaarverslag VOM 2022

De jaarverslagen van de VOM  van de overige jaren zijn ook te vinden achter de knop "Jaarboeken"

e. Financiele verslagen: 

Het financiele verslag van Vereniging Oud Monnickendam 2022 en de Stichting Beheer Oud Monnickendam kunt u zien door te clicken op:     

 Financieel overzicht VOM 2022

 Financieel overzicht Stichting Beheer Oud Monnickendam 2022                      

De jaarrekeningen van de VOM en de Stichting Beheer Oud Monnickendam van de overige jaren zijn ook te vinden achter de knop "Jaarboeken".

Belastingvoordeel

Algemeen nut beogende instellingen (ANBIs) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken. 

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBIs). 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBIs dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2018 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. 

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBIs is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder