* Lezing 21 februari 2019 20.00 uur in het Herv. Weeshuis.

Lezing op Donderdag 21 februari 2019 om 20.00 uur in het Hervormd Weeshuis te Monnickendam.

Deze avond wordt voor de pauze gepraat over een, stoplichtvrije, oplossing voor de problematiek van de N247 bij Monnickendam.  De N247 staat in de landelijke Top-5 van knelpunten bij provinciale wegen.   Er is een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) opgesteld om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren, zonder leefbaarheid en natuur te schaden. Zoals bij het Schouw en in Broek in Waterland.  Maar bij Monnickendam worden slechts kleine maatregelen voorgesteld, die onvoldoende effect zullen hebben. Wij hebben een alternatief.  Sprekers:  Nico Beers en Pelle Swart.

Na de pauze vertellen bestuursleden van VOM over hun visie en acties ten aanzien van de bebouwing van het Galgeriet.  VOM is niet tegen bebouwing.  Zij wil alleen het aanzicht van de Oude Binnenstad vanaf de Gouwzee maximaal veiligstellen.  De acties die daarvoor zijn genomen worden toegelicht en ook hoe de Gemeente daarop heeft gereageerd in wijzigingen van het “Programma van Eisen” voor het Galgeriet.  Is dit voldoende om de aanblik van het beschermde stadsgezicht te bewaren?  Er is ruime gelegenheid voor discussie en inbreng.

Toegang gratis!


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder