Conceptbrief Ondersteun zienswijze VOM

==Conceptbrief Ondersteun zienswijze VOM==

 

Het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1000

1140 BA Monnickendam                (of via email:  gemeente@waterland.nl)

 

Monnickendam, 30 november 2018

 

Geachte College, 

Betreft: Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen Galgeriet

 

Op 11 oktober jl. (later gewijzigd in 19 oktober 2018) heeft u het concept SPvE voor het Galgeriet ter inzage gelegd en opgeroepen tot het geven van een zienswijze hierop aan alle betrokkenen. 

De Vereniging Oud Monnickendam heeft haar zienswijze met bijlagen hierover op 27 november jl. ingediend. 

Middels dit schrijven wil ik / willen wij aangeven de VOM zienswijze te ondersteunen en verzoeken u vriendelijk ons persoonlijk op de hoogte te houden van uw reactie hierop. 

 

Met vriendelijke groet, 

Naam / Namen

Adres

Woonplaats

Email:

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder